مقالات علمی ورزشی

اسفند 25, 1400

بیماری میگرن و روش های درمانی

بیماری میگرن یکی از رایج ترین بیماری ها در تمامی سنین است که عواملی مختلفی برروی شدت ان تاثیر دارد که به بررسی آنها میپردازیم.
اسفند 19, 1400

بیماری ریزش مو و درمان آن

بیماری ریزش مو یکی از رایج ترین بیماری های رایج آقایان است که روش های درمان مختلفی دارد که به بررسی برخی از این روش ها مپردازیم .
اسفند 14, 1400

درد های آرتروزی و دردهای اندامی

درد های آرتروزی جزو رایج ترین بیماری ها در بین کارمندان میباشد که در این مقاله درمان این بیماری را بررسی میکنیم .
بهمن 17, 1400

بیماری آسم و راهکارهای جلوگیری

بیماری آسم به انسداد مجاری هوایی(شامل نای، برونش ها و برونشیول ها) که مشخصه آن،حملاتی از تنگی نفس است میباشد .